banner

Apply Now

PGDM 2013 - 2015 (3 Students)

Karthik Dasari

Chankey Agarwal

Nishant Shekar

PGDM 2014-16 (10 students)

Kachana Sai Deepak Reddy

Deepak T

Anish N Anil

M N Ganapathy

Krishna Chaitanya K

Adarsh P Bavikatte

Vinay Kumar G R

Karan Bhasin

Mohita Vijay Kumar

Krishna Chaithanya Kandepu

PGDM 2015-17 (6 students)

Vallabhaneni Srivalli

Arijith Roy Chowdhary

Shirley Roseton A

Deepthi Anand

Rohit Rajkumar

Joann Ben Mathews

PGPX 2015-16 (3 students)

Akash Sindhwani

Rashmi Shah

Harsha A

PGDM 2016-18 (7 students)

Suraj P

Chandrashekar V.N

Vinay N

Ajay Prathap Choppara

Mohammad Sadiq Khan

Bhavyaruna C

Jejju Jacob

PGDM 2017-19 (3 students)

Rohit Bhattacharjee

Aravind K Sastry

Sindhu Priya R

Send Enquiry